Świat Medycznej Marihuany ZIELONE NEWSY

Recepta na medyczną marihuanę online – wiemy jakie zmiany planuje wprowadzić ministerstwo

Recepta na medyczną marihuanę online

Recepta na medyczną marihuanę online – informowaliśmy niedawno o planowanych przez ministerstwo zdrowia zmianach w m.in. wydawaniu recept na środki odurzające, do których zaliczają sie konopie. Teraz resort zdrowia opublikował planowane zmiany w przepisach. Oto one.

Recepta na medyczną marihuanę online – wiemy jakie zmiany planuje wprowadzić ministerstwo

We Wtorek 2. maja na stronach rządowych pojawiła sie informacja o „projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje”.

O tym, że Minister Zdrowia zapowiedział takie działania pisaliśmy T U T A J.

W opublikowany wpisie resort zdrowia stwierdza, że „mając na uwadze funkcjonowanie podmiotów oferujących płatne uzyskanie e-recepty, dochodzi do nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pacjenta oraz polegających na uzyskiwaniu określonych produktów leczniczych w celu odurzania się

Czyli w ministerstwie ktoś doszedł do wniosku, że co któraś recepta na medyczną marihuanę online – może być wystawiana w celach nie medycznych, a rekreacyjnych. Dalej czytamy, że:

„Mając na uwadze, że przepisywanie produktów leczniczych zawierających substancje objęte wyjątkową kontrolą zawsze powinno być dokonywane w oparciu o faktyczny stan zdrowia pacjenta, konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu uniemożliwienia otrzymania recepty na ww. produkty w sposób komercyjny. Stosowanie bez kontroli lekarskiej środków odurzających i substancji psychotropowych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.”

Zmiany nie obejmą obecnych pacjentów korzystających z terapii medyczną marihuaną.

Dla nowych pacjentów, zgłaszających się do lekarza po wejściu w życie nowych przepisów najważniejsza będzie jedna zmiana – obowiązek osobistego udania się na pierwszą wizytę lekarską, podczas której lekarz decyduje czy podjąć terapie konopiami czy też nie. Na chwilę obecną taka pierwsza wizyta może odbyć się w ramach tele-porady. Przedłużanie recepty nie będzie wymagało stawiennictwa osobistego, a wszystkie recepty na leki odurzające mają być wystawiane jedynie w formie elektronicznej.

Resort zdrowia zaznacza, iż „możliwe jest wystawienie recepty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta, którego wynikiem było wystawienie recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, upłynęło nie więcej, niż 12 miesięcy”.

Oto treść opublikowanego przez resort zdrowia dokumentu:

Opis problemu:

„Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. z 2021 r. poz. 166) polega na zwiększeniu nadzoru nad preskrypcją preparatów zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 poprzez zastrzeżenie, że recepta na tego typu produkty lecznicze może być wystawiona wyłącznie w postaci elektronicznej. Wdrożenie przepisów rozporządzenia ma przede wszystkim służyć zwiększeniu bezpieczeństwa w dostępie do wskazanych preparatów. Mając na uwadze, że przepisywanie produktów leczniczych zawierających substancje objęte wyjątkową kontrolą zawsze powinno być dokonywane w oparciu o faktyczny stan zdrowia pacjenta, konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu uniemożliwienia otrzymania recepty na ww. produkty w sposób komercyjny. Stosowanie bez kontroli lekarskiej środków odurzających i substancji psychotropowych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.”

Proponowane rozwiązania:

„Proponuje się aby wystawienie pacjentowi przez lekarza recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, było możliwe po osobistym zbadaniu pacjenta albo – pod pewnymi warunkami – zbadaniu go za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających ww. substancje pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta.

Możliwe jest wystawienie recepty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta, którego wynikiem było wystawienie recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, upłynęło nie więcej, niż 12 miesięcy.

Warunek weryfikacji leków nie będzie dotyczył wystawiania recept pacjentowi, który nie aktywował Internetowego Konta Pacjenta, z uwagi na brak możliwości dokonania takiej weryfikacji w systemie P1 – w tym miejscu chodzi o pacjentów, których dotyka „wykluczenie cyfrowe”. Z kolei warunek zbadania pacjenta nie dotyczyć będzie przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.) – zgodnie z tym przepisem lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Wystawienie recepty w sytuacji stwierdzenia wcześniejszego przepisania pacjentowi innego preparatu zawierającego przedmiotowe substancje może nastąpić pod warunkiem uznania przez lekarza konieczności jej wystawienia uzasadnionej stanem pacjenta, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej pacjenta.

Celem proponowanej zmiany jest wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających przepisywanie produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 za pośrednictwem płatnych usług internetowych, bez uprzedniego zbadania pacjenta. Przepisywanie leków, bez oceny stanu pacjenta, jest wyjątkowo niebezpieczne w przypadku substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1665 oraz z 2023 r. poz. 744). Mając na uwadze funkcjonowanie podmiotów oferujących płatne uzyskanie e-recepty, dochodzi do nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pacjenta oraz polegających na uzyskiwaniu określonych produktów leczniczych w celu odurzania się. Ze względu na powyższe proponuje się szczególne regulacje w zakresie ordynacji produktów leczniczych zawierających w składzie środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, które zobowiązują osobę wystawiającą receptę do osobistego zbadania pacjenta podczas wizyty stacjonarnej oraz weryfikacji ilości oraz rodzaju wcześniej przepisanych pacjentowi tego rodzaju”

 

1 Comment
  1. Piter 12 miesięcy ago
    Reply

    Z kolei warunek zbadania pacjenta nie dotyczyć będzie przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.) – zgodnie z tym przepisem lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

    Z powyższego wynika, że lekarz dalej będzie mógł przepisywać recepty online jeżeli uzna to za konieczne, podyktowane stanem zdrowia pacjenta – czyli ani pierwsza wizyta (stacjonarna), ani kolejne stacjonarne co 12 miesięcy nie muszą się odbyć stacjonarnie, tylko ONLINE jeżeli tak uzna lekarz, jedynie dojdzie więcej papierologi po stronie lekarza.

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany.

Może Ci się spodobać