Świat Medycznej Marihuany ZIELONE NEWSY

Zmiany w wystawianiu recept na medyczną marihuanę weszły wczoraj w życie

Zmiany w wystawianiu recept na medyczną marihuanę

Zmiany w wystawianiu recept na medyczną marihuanę weszły wczoraj w życie, a ich ostateczny kształt różni się od tego co było zapowiadane. Dlatego dla pewności dopytaliśmy w Ministerstwie Zdrowia o kwestię dla pacjentów korzystających z MM najistotniejszą – czy po zmianach będzie obowiązek osobistego stawiennictwa u lekarza co jakiś czas?

Zmiany w wystawianiu recept na medyczną marihuanę

O zmianach w wystawianiu recept na leki narkotyczne Minister Zdrowia zaczął informować z początkiem kwietnia.

„Mając na uwadze, że przepisywanie produktów leczniczych zawierających substancje objęte wyjątkową kontrolą zawsze powinno być dokonywane w oparciu o faktyczny stan zdrowia pacjenta, konieczne jest podjęcie pilnych działań mających na celu uniemożliwienia otrzymania recepty na ww. produkty w sposób komercyjny. Stosowanie bez kontroli lekarskiej środków odurzających i substancji psychotropowych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.”

-mówił wtedy Minister Zdrowia

Pierwsze konkretne propozycje pojawiły się zaraz po majówce, informowaliśmy wtedy, ze:

„Proponuje się aby wystawienie pacjentowi przez lekarza recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, było możliwe po osobistym zbadaniu pacjenta albo – pod pewnymi warunkami – zbadaniu go za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających ww. substancje pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta.

Możliwe jest wystawienie recepty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta, którego wynikiem było wystawienie recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, upłynęło nie więcej, niż 12 miesięcy.”

Chwilę później ministerstwo zmieniło zdanie i uznano, że osobiste zbadanie przez lekarza musi odbyć się co trzy miesiące, a receptę na kontynuowanie leczenie bez konieczności zbadania pacjenta można bez badania tylko wtedy, gdy od ostatniego minęło mniej niż trzy miesiące.

I tej zmiany najbardziej obawiali się pacjenci korzystający z terapii medyczną marihuaną.

Zmiany weszły w życie

Wczoraj tj. 3.08.2023 zmiany weszły w życie, jednak ich ostateczna forma jest łagodniejsza niż zapowiadano.

Po zmianie rozporządzenia konieczna jest kontrola lekarska jeżeli od ostatniej minęło więcej niż 3 miesiące. Jednak, wg. nowego rozporządzenie, wizyta nie musi odbyć się osobiście w gabinecie, można ją wykonać także w formie teleporady.

Ponieważ w tej kwestii ministerstwo kilkukrotnie zmieniało zdanie, postanowiliśmy dopytać o stan faktyczny i zapytaliśmy u źródła, w Ministerstwie Zdrowia:

  • -Czy nowe rozporządzenie umożliwia wykonanie badania co 3 miesiące za pomocą systemów teleinformatycznych czy też wymagane jest stawiennictwo osobiste u lekarza?

Rozporządzenie określa, że przedłużenie recepty na leki jest możliwe pod warunkiem, że od ostatniego zbadania (stacjonarnie lub w ramach teleporady, podczas której zbierany jest wywiad od pacjenta) upłynęło nie więcej niż 3 miesiące.

-odpowiedział nam rzecznik prasowy MZ.

Wprowadzono też pewne zmiany dla lekarzy wystawiających recepty RPW. Do rozporządzenia dodano zapis mówiący, że:

„Recepta na preparat zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N, substancję psychotropową grupy II-P, III-P lub IV-P lub prekursor kategorii 1 jest wystawiana po uprzednim dokonaniu przez osobę wystawiającą receptę weryfikacji za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234), lub po zebraniu wywiadu od pacjenta, że ilość i rodzaj produktów leczniczych przepisanych pacjentowi na receptach wystawionych i zrealizowanych nie jest wystarczająca dla prawidłowego prowadzenia farmakoterapii.”

Ma to zapobiegać nadużywaniu leków na receptę.

 

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany.

Może Ci się spodobać