Świat Palaczy ZIELONE NEWSY

Używanie marihuany po pracy nie wpływa negatywnie na pracowników – badania

używanie marihuany

Używanie marihuany po pracy nie wpływa negatywnie na pracowników, sugerują wyniki badań, które przeprowadzili dr. Jeremy Bernerth z Uniwersytetu Stanowego w San Diego oraz profesor H. Jack Walker z uniwersytetu w Auburn. Opublikowane na łamach magazynu Group & Organization Management wyniki badań wskazują natomiast negatywny wpływ na pracowników, gdy ci używają konopi indyjskich w trakcie pracy lub przed nią. Sam autor badania mówi natomiast o pozytywnym wpływie używania marihuany po pracy, który nie wynika wprost z wyników przeprowadzonego badania. 

Dr Jeremy Bernerth, profesor zarządzania w Fowler College of Business na Uniwersytecie Stanowym w San Diego i H. Jack Walker, profesor zarządzania w Raymond J. Harbert College of Business na Auburn University, postanowili ustalić jaki wpływ na pracowników ma używanie przez nich konopi indyjskich przed pracą, w jej trakcie oraz w czasie wolnym. W trakcie badania pracownicy oceniani byli pod kątem podstawowych wymagań zawodowych takich jak praca zespołowa czy zdolności organizacyjne oraz zachowań w miejscu pracy określonych jako negatywne i szkodliwe.

Badanie

Naukowcy przeanalizowali kluczowe wymagania, które dotyczyły wykonywania pracy określone jako „wykonywanie zadań”, chęć dobrowolnej pomocy współpracownikom i inne postawy społeczne w miejscu pracy określone jako „postawa obywatelska”, a także szkodliwe zachowania w pracy. Badania prowadzone były na grupie wśród 281 pracowników i ich bezpośrednich przełożonych . Uczestniczący w badaniu pracownicy oraz ich przełożeni byli rekrutowani za pośrednictwem mediów społecznościowy. Autorzy badania nie naciskali na używanie marihuany przez pracowników, którzy robili to wtedy kiedy chcieli.

Każdy objęty badaniem pracownik był pytany o częstotliwość i czas zażywania konopi indyjskich w odniesieniu do wykonywanej przez niego pracy, np. jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy używał konopi indyjskich 2 godziny przed rozpoczęciem dnia pracy). Ich przełożonych poproszono natomiast o ich ocenę wykonywania zadań przez pracowników, postawy obywatelskiego i zachowania szkodliwego w miejscu pracy.

Wyniki

Po zestawieniu wszystkich odpowiedzi z wypełnionych ankiet, naukowcy odkryli negatywną korelację między osobami, które używały konopi indyjskich przed oraz w trakcie wykonywania pracy. Osoby te wykazywały spadek wydajności wykonywanej pracy. Natomiast nie zauważono żadnego związku między używaniem marihuany po godzinach, a wynikami osiąganymi w pracy..

Z przeprowadzonych badań wynika także, że osoby używające konopi przed lub w trakcie pracy osiągają gorsze wyniki w kategorii „postawa obywatelska” poprzez to, że są mniej skłonni zaangażowania się na rzecz firmy. Odnotowano również zachowania przynoszące skutki odwrotne do zamierzonych wśród pracowników, którzy konopi używali przed lub w trakcie pracy.

Natomiast żadne wyniki nie wykazały zauważalnych skutków wśród pracowników, którzy używali konopi po pracy. Badacze zauważyli również, że nie ma korelacji między chęcią pracowników używających konopi do angażowania się w pomoc swoim współpracownikom, niezależnie od czasu ich spożycia.

Chociaż badania nie wskazują na to bezpośrednio, dr Bernerth sugeruje, że używanie konopi indyjskich po godzinach pracy może przynosić pewne korzyści związane z pracą.

Osoby używające konopi po zakończeniu dnia pracy mogą w ten sposób odwrócić uwagę od stresujących problemów w pracy. Relaks wywołany konopiami indyjskimi może pomóc pracownikom odzyskać energię po ciężkim dniu, a dzięki temu po powrocie do pracy mogą ją wykonywać efektywniej

-powiedział dr Bernerth

Ciężko nie przyznać w tej kwestii racji, używanie konopi indyjskich po ciężkim dniu pozwala uwolnić głowę od problemów i prawidłowo wypocząć, aby potem czuć się lepiej.

Naukowcy postanowili przeprowadzić badania ponieważ uważają, że postępująca na świecie fala legalizacji oraz szybko rosnąca popularność ziela konopi sprawiają, że wielu pracodawców ma na tym polu różne problemy. Jednym z nich jest kwestia czy używanie marihuany po godzinach pracy wpływa na efektywność pracownika. Nie mając na ten temat informacji, zdarza się, że pracodawca wymaga całkowitej abstynencji konopnej w obawie o wyniki pracowników.

Ponieważ nasze badanie pokazuje, że używanie marihuany poza pracą ma niewielki lub żaden wpływ na wyniki osiągane w pracy, organizacje będą miały trudności z dostarczeniem prawnie uzasadnionych podstaw do kontynuacji polityki zakazującej wszelkich form używania konopi indyjskich.

-powiedział autor badania

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany.

Może Ci się spodobać