Świat Prawa i legalizacji ZIELONE NEWSY

Izrael: Rząd zalegalizuje marihuanę w ciągu dziewięciu miesięcy

Izrael zalegalizuje marihuanę

Izrael ogłosił niedawno, że w ciągu niespełna roku zalegalizuje marihuanę do celów rekreacyjnych. Ogłoszenie tej decyzji poprzedzone było czterema miesiącami konsultacji, podczas których co tydzień zbierał się specjalny międzyresortowy komitet ds. regulacji izraelskiego rynku konopi indyjskich. Wstępne czytanie projektu ustawy w izraelskim Knesecie może odbyć się jeszcze w tym roku. Oto więcej szczegółów.  

Izrael zalegalizuje marihuanę w ciągu dziewięciu miesięcy?

Powołany w Izraelu międzyresortowy komitet ds. regulacji rynku konopi indyjskich przez cztery miesiące zbierał się raz w tygodniu, aby ustalić dalszą strategie konopna kraju. W połowie miesiąca komitet opublikował swoje wnioski i przekazał je Ministerstwu Sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości Izraela, Avi Nissenkorn, publikując wnioski powiedział, że projekt ustawy może trafić na parkiet w Knesecie do wstępnego czytania jeszcze przed końcem tego roku. Zapowiedział też, że proces legislacyjny ma potrwać dziewięć miesięcy. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak zapowiadają to politycy, już w przyszłym roku w Izraelu będzie można legalnie używać marihuany do celów rekreacyjnych.

Po uzyskaniu zgody rządu, na podstawie nowej ustawy powstaną przepisy regulujące konopie indyjskie. Prace nadzorować będzie Michal Cotler-Wunsh, przewodnicząca Komisji Specjalnej ds. Narkotyków i Alkoholu w Izraelskim Knesecie.

Jest bardzo ważne, aby te dwie ustawy dotyczące dekryminalizacji i legalizacji zostały przedstawione jako jeden projekt, co będzie odpowiedzialnym, holistycznym krokiem dla Izraela bez kompromisów. Jestem zdecydowana przewodzić, wspierać i nadzorować stosowanie tych zaleceń do reformy prawa.

-powiedziała Cotler-Wunsh.

Zastępca prokuratora generalnego Amit Merari przedstawił główne wnioski z szeroko zakrojonej i dogłębnej pracy członków komisji oraz ekspertów, którzy jej doradzali.

Wnioski i zalecenia zostały sformułowane po dogłębnej analizie sukcesów i niepowodzeń we wdrażaniu polityki legalizacji i dekryminalizacji konopi indyjskich w krajach, które marihuanę zalegalizowały.

Nowa polityka konopna ma być nastawiona na zapobieganie szkodliwego używania i uzależnieniu od konopi indyjskich przez nastolatków, jak mówią autorzy – na wzór modelu kanadyjskiego.

Nowe przepisy zakładają utworzenie funduszu zajmującego się działaniami społecznymi i wspólnotowymi. Fundusz zasilać będzie część wpływów podatkowych z rynku konopi indyjskich.

Według ministra sprawiedliwości Avi Nissenkorna, nowa ustawa powinna przejść pierwsze czytanie w Knesecie w przyszłym miesiącu, a cały proces legislacyjny ma się zakończyć w ciągu dziewięciu miesięcy. W tym czasie różne urzędy będą współpracować w celu uregulowania rynku, każdy w swoim własnym zakresie.

Komitet uznał, że marihuana  jej stosowanie są bardzo powszechne oraz, że zakazywanie używania konopi nie ma uzasadnienia, a obecne argumenty prawne przeważają nad faktami medycznymi.

Większość członków komitetu przyznała, że zalety legalizacji konopi indyjskich przeważają nad wadami takiego rozwiązania.

Nie ustalono jeszcze konkretnej ilości, której posiadanie będzie w pełni legalne. Nie zostanie zalegalizowana uprawa konopi indyjskich na własne potrzeby we własnym domu. Takie rozwiązanie ma być rozważone gdy rynek zostanie wstępnie uregulowany.

Prof. Itamar Grotto powiedział po ogłoszeniu efektów pracy komisji, że są zalecenia cieszą go z trzech powodów. Pierwszym z nich jest podejście do redukcji szkód przyjęte w zaleceniach, które ma na celu stopniową pracę nad zmniejszeniem ogólnych szkód, które wynikają zarówno z kryminalizacji konopi, jak i ich niewłaściwego używania. Po drugie, legalizacja w dużym stopniu pomoże badaniom medycznym nad długoterminowymi skutkami społecznymi i zdrowotnymi zażywania konopi indyjskich. Jako ostatnie wymienił potrzebę wprowadzenia lepszych metod zapobiegania i leczenia negatywnych skutków używek, ponieważ kryminalizacja nie zmniejszyła liczby użytkowników, mimo, iż w Izraelskim prawie zapisana jest od 1948r.

 

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany.

Może Ci się spodobać