Autor: Teone

Konopny aktywista od ponad dekady, organizator wielotysięcznych marszy wyzwolenia konopi, autor wielu projektów o tematyce konopnej, mastergrower, wykładowca z zakresu "uprawa konopi indoor" na pierwszych w Polsce studiach poświęconych konopiom, konopny doradca i ekspert, fotograf. Współtworząc WeedNews.pl z przyjemnością dzieli się swoją pasją, wiedzą oraz spostrzeżeniami na różne konopne oraz około-konopne tematy.