Świat Medycznej Marihuany ZIELONE NEWSY

Medyczna marihuana w polskich aptekach – taniej nie będzie

medyczna marihuana

Medyczna marihuana w polskich aptekach póki co nie będzie tańsza. Krajowa Informacja Skarbowa nie wyraziła zgody na objęcie produktu niższą stawką VAT. Producent zapowiada odwołanie. Jak swoja decyzję uzasadnia KIS?

Medyczna marihuana na receptę jest w Polsce dostępna od pół roku. Dostęp do niej jest coraz lepszy, a lekarze bardziej świadomi. Nie zmienia się natomiast cena, która dla wielu chorych jest zaporowa. Gram medycznej marihuany kosztuje na dzień dzisiejszy ok. 70zł. Że jest to bardzo dużo nikomu chyba tłumaczyć nie trzeba.

VAT

Jedną z przyczyn wysokiej ceny jest to, że medyczna marihuana obłożona jest stawką podatku VAT na poziomie 23%.

Przed wprowadzeniem suszu na rynek wystąpiliśmy do Głównego Urzędu Statystycznego o jego kategoryzację w celu ustalenia należnego podatku. Został zaliczony do substancji farmaceutycznych, a nie produktów leczniczych objętych preferencyjną stawką. Uznaliśmy, że nie jest to prawidłowe, dlatego na początku poprosiliśmy Krajową Informację Skarbową o interpretację, a tym samym stwierdzenie, czy nałożony podatek ustalono poprawnie. 

– mówi Tomasz Witkowski, menedżer na kraj w Spectrum Cannabis, należącym do kanadyjskiej grupy kapitałowej Canopy Growth, która produkuje marihuanę trafiającą do polskich aptek.

Jednak odpowiedź urzędu była zaskakująca. Stwierdzono w niej, że KIS nie ma podstaw do zastosowania obniżonej 8-proc. stawki VAT gdyż jest est to możliwe tylko w przypadku produktów leczniczych w rozumieniu prawa farmaceutycznego i dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski. Urzędnicy przeanalizowali poszczególne definicje zawarte w przepisach i na tej podstawie uznał, że produkt nie jest leczniczym, lecz surowcem farmaceutycznym, więc nie spełnia warunków do obniżenia stawki podatku. Decyzje argumentowano tym, że pojęcie surowiec farmaceutyczny nie jest tożsame z pojęciem produktu leczniczego.

Kolejne kroki

Oczywiście spółka Spectrum Cannabis nie składa broni i zapowiada złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Interpretacja wydana przez KIS jest nieprawidłowa. Sądy administracyjne w orzeczeniach uznają, że na gruncie prawa farmaceutycznego można mówić o produktach leczniczych w szerszym i węższym rozumieniu, a to w szerszym obejmuje też surowce farmaceutyczne. Gdyby podzielić interpretację organu podatkowego i uznać, że ziele konopi innych niż włókniste nie jest produktem leczniczym, to nie mogłyby do niego znaleźć zastosowania przepisy prawa farmaceutycznego o reklamie czy nadzorze nad bezpieczeństwem produktów leczniczych. Co więcej, interpretacja pomija specyfikę naszego produktu, mimo że sama przypomina o właściwościach leczniczych marihuany, która pomaga w wielu chorobach

– mówi Tomasz Witkowski. Po czym dodaje:

Czas rozpoznania sprawy przez ten WSA wynosi kilka miesięcy. Dlatego analizujemy inne prawne możliwości obniżenia ceny produktu. Jakie, tego na razie nie chcemy ujawniać

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany.

Może Ci się spodobać