Świat Konopi Przemysłowych Świat Prawa i legalizacji ZIELONE NEWSY

EIHA wystosowało konopny manifest, który trafił również do polskich europosłów

konopny manifest

European Industrial Hemp Association wystosowało do władz UE konopny manifest, został on przetłumaczony na 6 języków w tym polski. EIHA to organizacja zrzeszająca hodowców, producentów i sprzedawców konopi, działająca na terenie 25 krajów UE oraz 12 krajów, które do wspólnoty nie należą.  W pierwszych słowach czytamy: „Świat stanął na kolejnym rozdrożu, a Europa ma szansę pójść we właściwym kierunku. KONOPIE MOGĄ WSKAZAĆ NAM DROGĘ!” W swoim manifeście EIHA wystosowało do europejskich władz 10 postulatów, oto one.

„Hemp Manifesto” – konopny manifest EIHA

We wstępie swojego manifestu, EIHA podkreśla jak wiele szkód przyniosła dotychczasowa nierozsądna działalność człowieka oraz o tym, że na szczęście co raz więcej ludzi to dostrzega i zdaje sobie sprawę z tego co jest przyczyną.

„Obserwowane dziś katastrofy ekologiczne i problemy ze zdrowiem są ceną, jaką świat płaci za negatywne skutki globalnego rozwoju gospodarczego, chciwości i braku poszanowania dla innych form życia. Niemniej jednak w obliczu ostatnich wydarzeń społeczeństwa zdają się przyjmować to do wiadomości i przyznają, że większość zagrożeń, którym jesteśmy teraz zmuszeni stawić czoła, to bezpośrednie konsekwencje naszych poczynań. Zmiana w sposobie myślenia musi zostać przełożona na konkretne projekty, a w końcu na zdecydowane działania, ponieważ jedynie drastyczna zmiana paradygmatu może nam pomóc zejść z tej niebezpiecznej drogi.”

– czytamy we wstępie.

Dalej jest nawiązanie do obecnej sytuacji oraz nadciągającego kryzysu, który może być początkiem nowej drogi, nowego myślenia producentów jak i odbiorców.

„Część produkcji i kanałów wymiany handlowej zniknie, zaś inne działalności zostaną relokowane na terenie UE w celu zmniejszenia podatności naszego obecnego systemu gospodarczego na wstrząsające światem wydarzenia. W wyniku tego najprawdopodobniej wzrośnie stopa bezrobocia, zaś wielu obywateli Unii będzie zmuszonych do przekwalifikowania się. Dlatego też potrzebujemy radykalnej zmiany i nowatorskiego podejścia do gospodarki.”

W dalszej części czytamy odezwę EIHA do władz Unii:

„Zgodnie z tym tokiem rozumowania, jako organizacja reprezentująca hodowców, producentów i sprzedawców konopi, EIHA chce podkreślić ogromny potencjał europejskiego sektora konopi w przyspieszeniu przejścia do modelu społeczeństwa korzystającego głównie z produktów ekologicznych i utrzymującego zerową emisję zanieczyszczeń, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem. Z racji swego zrównoważonego podejścia do gospodarki i rolnictwa oraz różnorodnego zastosowania w produktach spożywczych i przetwórstwie, sektor konopi proponuje odnowę obszarów wiejskich. Poprzez przeniesienie produkcji (w szczególności tekstyliów) oraz wspieranie innowacyjnych łańcuchów wartości (w branży materiałów budowlanych, produkcji żywności, ekstrakcji kannabinoidów), nasz sektor może przyczynić się do stworzenia długoterminowego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji na unijnych obszarach wiejskich. W skrócie, możemy połączyć lokalne pozyskiwanie zasobów ze specjalistyczną wiedzą na poziomie światowym.”

– czytamy w manifeście

W dalszej części, konopny manifest przedstawia podstawowe fakty na temat konopi oraz mówi o ich potencjale.

Konopny manifest EIHA – 10 postulatów

Oto postulaty, które EIHA wystosowało w manifeście do europosłów, w tym polskich, całość przetłumaczono na 6 języków, w tym na polski.

1. Polityki publiczne powinny promować użycie konopi w produkcji żywności, pasz i wyrobów przemysłowych oraz finansować rozwój zrównoważonych łańcuchów wartości.

2. Należy uznać korzyści, jakie uprawa konopi przynosi środowisku oraz zachęcać do wykorzystywania jej jako metody pochłaniania dwutlenku
węgla z gleby.

3. Państwa członkowskie nie powinny stosować przepisów dotyczących kontroli narkotyków wobec konopi i produktów pochodnych, jeśli tylko
zachowane są ustalone limity zawartości THC.

4. Należy przywrócić maksymalną dopuszczalną zawartość THC w roślinach na polu uprawnym do poziomu 0.3%.

5. Podmioty operujące konopiami powinny mieć możliwość zbierania całości rośliny i produkowania z wykorzystaniem wszystkich jej części – łącznie z kwiatami i liśćmi – oraz handlu wszelkiego rodzaju produktami, przy zachowaniu limitów zawartości THC.

6. Nie należy uważać konopi i preparatów konopnych z naturalnie występującą zawartością kannabinoidów za nową żywność.

7. Należy ustanowić rozsądne wartości orientacyjne dla zawartości THC w żywności i paszach.

8. Wszystkie surowce pochodzenia konopnego powinny być dopuszczone do użytku jako składniki kosmetyków.

9. Unia Europejska powinna cenić i promować stosowanie włókien konopnych w produkcji krótkich i długich włókien tekstylnych oraz sprzyjać tworzeniu zrównoważonych łańcuchów wartości.

10. Należy promować wykorzystanie materiałów budowlanych i innych materiałów na bazie konopi zarówno w sektorze publicznym, jak i
prywatnym, otwarcie dążąc do całkowitego lub częściowego zastąpienia pozostałych, mniej zrównoważonych alternatyw.

Każdy z postulatów ma swoje rozwinięcie, całość w języku polskim znajdziecie na stronie EIHA

Mamy nadzieję, że unijni parlamentarzyści wezmą sobie przynajmniej część manifestu do serca i zobaczą, jak potężny potencjał maja konopie!

Legendarny konopny aktywista Jack Herer powiedział:

Nie wiem czy konopie uratują świat, ale jeżeli jest jedna rzecz, która może to zrobić to właśnie one.

Czyżby to był właśnie ten moment? Czy konopny manifest odniesie zamierzony skutek? Czas pokaże.

Przeczytaj też: Resort chce złagodzenia restrykcji uprawy konopi włóknistych

Zostaw komentarz

Twój email nie będzie opublikowany.

Może Ci się spodobać